Så gör vi i Kollektivhuset Regnbågen

Hushandboken instiftades av styrelsen 7 maj 2009. Denna version är senast uppdaterad 2010-03-07.

Målet är att etablera en samling av de regler och anvisningar som anses gälla i olika delar av huset.

Hushandboken är ett levande dokument som alla boende ska kunna delta i skapandet av. I den mån regler klubbas av styrelsen eller husmötet ska det också ändras på nätet.

Alla nyinflyttade bör få ett exemplar. Den som vill kan till sig själv skriva ut senaste versionen.

Det kan ju visa sig att vi har olika uppfattningar om hur saker bör skötas – men då har vi ju inlett en diskussion.

Fundera också gärna på ditt ansvarsområde. Finns det anvisningar, som kan vara självklara för dem som bott här länge, men som bör meddelas nyinflyttade? Finns det annat som bör införas?

Matlag

I huset har vi möjligheten att äta mat tillsammans i matlaget. Varannan vecka är det tisdag och torsdag, varannan vecka är det måndag, onsdag och fredag. Under sommaren ligger matlaget nere. Vi lagar mat 2 och 2, alla lagar mat 3 gånger per termin.

Maten serveras klockan 18 förutom på fredagar då det är kl 19 som gäller, då lagas även lite festligare mat plus efterrätt. Priset är 25 kronor per vuxen, 30 kr på fredagar, en krona per år för barn upp till det att de fyller 18 år och 15 kronor för en restportion. Vill man laga lite dyrare mat en annan dag än en fredag, tex helt ekologiskt, går det bra att höja priset men priset ska då utfästas innan. Det går även bra att anslå matlag en annan dag än på det rullande schemat.

Information om vad det blir för mat sätts upp på anslagstavlan i matsalen, där man även skriver upp om man vill äta. Denna lapp plockas ner tidigast kl 18 dagen innan matlaget.

Alla pengarna sköts av matkassan där Jan f n är ansvarig, pengarna redovisas till honom efteråt. Så långt som möjligt ska man försöka anpassa utgifterna efter inkomsterna men eventuellt under- eller överskott tar matkassan hand om. Lyckas inte matlagen hålla sig till budget kan det i en förlängning bli att matpriset höjs. Matlaget ansvarar för att städa upp efter sig, kasta sopor och städa av köksgolvet.

Städning och låsning

Vi ansvarar själva för att städa gemensamma utrymmen, såväl som ta hand om vår gemensamma trädgård. Detta får vi avdrag på hyran för av LKF som föreningen hyr fastigheten av. På hyresavin kan varje lägenhet se hur mycket avdrag man får varje månad.

När vi rensar i våra egna och gemensamma rabatter ska det kastas i sopsäckar som sen forslas iväg och alltså inte förvaras på tomten. Det är jätteviktigt att inte kompostera på något sätt eftersom vi har haft problem med råttor. Grenar flisas ner och återanvänds i rensade rabatter. På samma sätt som vi städar upp efter oss inomhus städar vi upp efter oss utomhus.

Gällande städningen inomhus finns ett lås- och städschema på anslagstavlan i respektive korridor med alla regler för hur man gör. Låsningen sker klockan 21 varje kväll, den som går ut eller in efter det ansvarar för att låsa och släcka efter sig. Låsning in till matsalen ska också göras, för detta finns en speciell nyckel. Dörren från matsalen ut till vår gemensamma trädgård är förvisso korridor 237:s ansvar att låsa kl 21 men det är också så att den som öppnar den dörren också ser till att låsa den efter sig när man lämnat stället, alternativt tydligt lämnar över ansvaret på någon annan som är kvar där.

Den som låser sin korridor en viss vecka städar även samma korridor i slutet av veckan, söndagen eller måndagen är lämpligast. Lås- och städschemat görs av ansvarsområdet för städskrubbarna (f n mest Magnus).

Vi städar även ibland gemensamt inomhus, tex städar över gemensamma köket eller våra korridorer mer grundligt.

Tvättstugan

  • Man ska alltid skriva upp sig på tvättschemat då man tvättar
  • Har man inte börjat utnyttja sin tvättid en halvtimme efter utsatt tid har andra rätt att ta tiden
  • Torktumlare och torkrum får användas en timme efter ens tvättid men inte mer.
  • Städreglerna sitter även de nere i tvättstugan.
  • Tvättstugebokningslappar ligger i tvättstugan, ett dokument för utskrift finns på hemsidans interna del.

Ansvarsområden

Trädgården tas om hand om i olika ansvarsområden som alla boende i huset väljer eller tilldelas, men även på speciella röjardagar tar vi gemensamt hand om trädgården plus att det står alla fritt att när som helst göra ett handtag i trädgården. Indelningen av ansvarsområdena hänger på anslagstavlan i matsalen.

Inomhus har vi alla också olika ansvarområden som man väljer eller tilldelas. Både inom- och utomhus-ansvarsområdena kommer att rotera, möjlighet finns att kunna stå kvar på ett område. Här gäller framförallt att ha den övergripande kollen på de olika områdena och att rätta till eventuella fel och brister eller lämna över denna reparation till någon som vet mer om det eller till vaktmästaren. En del grupper har även inköpsansvar.

Röjardagsgruppen kallar till röjardagar regelbundet under året. Ansvarsgrupperna kan också kalla till storstädning av sitt område, gärna i samråd med röjardagsgruppen.

Det finns även andra grupper i huset som är av mer fräscha-upp-natur, inreda och reparera. Dessa grupper är på frivillig basis och kan skapas utifrån ett behov eller ett intresse. Lista över dessa grupper finns på anslagstavlan i matsalen.

Odlingar

I trädgården har vi flera fruktträd som vi alla får lov att ta frukt ifrån, det finns även gemensamt en del bärbuskar och kryddväxter som alla får ta av. Tänk dock på detta alla så ni inte tar alla bär så ingen annan får. I växthuset är läget dock lite annorlunda, där finns möjligheten att ställa in privata odlingar.

Gästrummen

Vi har tre gästrum i vårt hus som vi lånar gratis genom att boka rummen i en almanacka som sitter på anslagstavlan i matsalen. Huset har beslutat att ett rum får bokas i max 2 veckor i sträck av samma person och att man inte får boka alla gästrum - behöver man boka ett gästrum längre tid än så eller behöver boka alla gästrummen måste man fråga alla i huset, enklast är att göra detta genom att sätta upp lappar på anslagstavlorna vid dörrarna ut. Ett fjärde möjligt gästrum finns i form av studierummet som bokas på samma sätt.

Gästrummen måste städas efter användning, vid källargästrummen finns ett särskilt städförråd, även toalett och dusch måste städas upp efter gästen använt dem. På samma sätt som i våra lägenheter så ansvarar varje hyresgäst för sina gäster i gästrummen och de gemensamma utrymmena.

Nyckelskåpet

Nycklar till gästrummen finns i nyckelskåpet i städförrådet i korridor 237. Vill man att ens gäst ska ha nycklar till våra entrédörrar måste man själv handha dessa nycklar, dvs på egen bekostnad kopiera upp en sådan nyckel om man inte har en över och låna ut den till sin gäst.

I nyckelskåpet finns även nycklar till vissa andra gemensamma utrymmen och nycklarna ska alltid befinna sig där förutom den stund man använder den. Detta innebär att om man tex använder förrådsnyckeln för att lasta in mat i en frys får nyckeln bara användas den stunden, nyckeln kan tex inte få följa med till affären eftersom då kommer inte din granne in till sin eventuella mat i samma frys. Det är väsentligt att nyckelskåpet låses efter sig och även att dörren in till städförrådet stängs igen ordentligt och låses.

Reservnycklar till gemensamma utrymmen har Jan.

Matförråd och frysrum

I våra gemensamma frysar i matförrådet är det fritt fram att frysa in privat mat. Vi har inga uttalade regler för detta men sunt förnuft innebär väl i detta fall att inte ta över hela frysen, ett fack var är lämpligt. I matförrådet finns även kylar som kan startas och användas vid fester eller matlag.

Där finns också glödlampor till våra gemensamma lampor i t ex korridorer och andra saker som kan behövas i köket eller på toaletterna.

Har man mycket mat som behöver frysas finns ett speciellt frysrum i källaren där man kan ställa sin egen privat inköpta frys och frysa in mat i den. Här ska man dock tänka på att elen som driver dessa frysar faktiskt betalas av alla i huset på våra hyror så huset har bestämt att en kostnad kommer tas ut för att använda elen till frysarna därinne. Antingen betalar man 1 000 kr om året för en frys, som är kostnaden för elförbrukningen per frys enligt ett genomsnitt hos elbolag, eller så betalar man en mer faktiskt kostnad beräknat utifrån mätning av vad ens frys drar i el. En sådan el-mätare kommer huset att köpa in alternativt låna in.

Källarförvaring

I källaren i korridor 235 finns ett stort gemensamt källarförråd som är avsett för husets gemensamma saker och även för att ställa in garderober eller annan utrustning som tillhör själva lägenheterna, alltså inte våra privata saker.

Det finns även lite andra små utrymmen med låsta dörrar där just gemensamma saker kan förvaras och inte privata saker om man inte uttryckligen fått lov att låna ett utrymme under en smärre tid. I källaren i korridor 237 finns ett cykelförråd där man kan förvara sin cykel, dock kanske inte ställa av cykellik.

Tidningar

Vi har gemensamt Sydsvenskan. Denna tidning hämtas i postfack i korridor 235 och hamnar sedan i gemensamma matsalen eller läses ute för att sen läggas i matsalen. Tidningen får aldrig tas hem eller på annat sätt lämna dessa utrymmen förrän de är kasserbara.

Samma sak gäller de vecko- och månadstidningar som vi själva lägger ut i matsalen.

Kollektivhusets organisation

Kollektivhuset är en ekonomisk förening. Föreningen hyr fastigheten av LKF. Föreningen är alltså hyresvärd. Föreningen har en styrelse som sitter ett år i taget och ny styrelse väljs på årsmötet. Styrelseuppdraget bör rotera bland de boende i huset. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Styrelsen kallar även till husmöten.

Alla som bor i huset är medlemmar och de som är över 18 betalar en medlemsavgift om 70 kr/månad, en årsavgift om 60 kr/år och alla nyinflyttade vuxna betalar även en engångssumma om 1 200 kr i bospar till föreningen. Sammanlagt blir detta ca 30 000 kr om året som föreningen har att röra sig med. För dessa pengar köps tex Sydsvenskan, försäkring, köksattiraljer, städ- och hygienartiklar, eventuella möbler, fika till röjardagar och en del av fester.

Vi driver alltså huset med våra egna privata pengar. Detta ”märks” dock inte eftersom dessa summor dras av de inkomster vi har av att hyra ut studentlägenheten. Vi betalar i vår hyra för alla gemensamma ytor, utslaget per lägenhet betalar vi för 15 kvm var kan man säga. Sen hyr vi ut själva studentlägenheten. Efter avdragen medlemsavgift kan det årligen bli en summa tillbaka till varje hushåll.

Bastu och motionsrum

Fyll på…

Städgrejer och annan förbrukningsmateriel

Fyll på…

Till början av sidan
hushandboken.txt · Senast uppdaterad: 2018-10-06 11:38 av Magnus Arvidsson